top of page
dance-354.jpg
Ko nozīmē, ka programma ir licencēta?

Sākot ar 2020.gada 12.augustu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vecāki vai citi ģimenes locekļi var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas pagājušajā gadā ir samaksāta par bērnu interešu izglītību (pievienojot gada ienākumu deklarācijai maksājumus apliecinošos dokumentus – čekus, kvītis, internetbankas izdrukas u.tml.).

Nodokļa atmaksa pienākas par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde, kā arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, taču tai ir pašvaldības izsniegta speciāla licence pulciņa darbībai.

Nodokļu pārmaksu 23% apmērā . Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī elektroniski - VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (VID EDS) ieejot caur Latvija.lv. 

bottom of page